skip to Main Content

Herinrichting Klinkenbergerplas

Herinrichting Klinkenbergerplas

De Klinkenbergerplas is een unieke locatie gelegen in gemeente Oegstgeest. De plas is ontstaan door zandwinning en later gebruikt als stortlocatie voor bouw- en sloopafval. Door het toepassen van grond en gerijpte baggerspecie is de plas verondiept en zijn de aanwezige verontreinigingen in waterbodem geïsoleerd. De stortlocatie is bovengronds afgedekt d.m.v. een schone leeflaag. In opdracht van De Enk Groen & Golf zijn door AW Grond, Weg & Water de voorbereidende grondwerkzaamheden uitgevoerd. Deze voorbereiding was nodig voor de toekomstige inrichting van de Klinkenbergerplas.

Werkzaamheden

  • Verwijderen bestaande wandelpaden inclusief fundaties
  • Verwijderen huidige speeltoestellen en meubilair
  • Uitvoeren grondwerk t.b.v. nieuwe ligweide
  • Uitvoeren grondwerk t.b.v. nieuwe brug
  • Uitvoeren grondwerk t.b.v. nieuw speelstrand
  • Aanbrengen helofytenfilter met windmolenpomp
  • Aanbrengen betonvlonder t.b.v. nieuwe vissteiger
  • Aanbrengen fundatie t.b.v. (klei)schelpenpaden
  • Aanbrengen diverse inrichtingselementen

Aandacht voor logistiek

Logistiek vroeg de uitvoering om de nodige aandacht. Het werkterrein is niet bereikbaar middels groot materieel. Om de werkzaamheden toch uit te kunnen voeren, is er veelvuldig gebruik gemaakt van klein materieel en rupsdumpers. In verband met een lastig jaargetij qua uitvoering, waren rupsdumpers nodig om bij het werkgebied te komen.

Speelstrand inclusief helofytenfilter met windmolenpomp

Een bijzonder onderdeel van dit project was de uitvoering van het speelstrand inclusief helofytenfilter met windmolenpomp. Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van helofyten (een vaste plant) water zuivert op natuurlijke wijze.

Genieten van het mooie uitzicht

In de inrichting is ook z.g. uitkijkpunt aanbracht. Dit punt heeft een hoogte van circa 15 meter, zodat wandelaars kunnen genieten van het mooiste uitzicht over de Klinkenbergerplas. 

Daarnaast is de Klinkenbergerplas is ook een populair gebied voor hondenliefhebbers. In de nieuwe inrichting is hier rekening mee gehouden. Zo zijn er nieuwe hondentrainingsobjecten aangebracht, waar wandelaars met hun hond kunnen trainen