Project:

Herinrichting Oranjepark

We vervingen slecht groeiende bomen en hebben de stobben verwijderd. De tijdelijke bestrating is vervangen door prachtig nieuw straatwerk, dit betreft zowel de rijbaan als het trottoir. De boomgaten zijn vervolgens verder ontgraven met een zuigwagen om schade aan kabels te voorkomen. Vervolgens zijn hier nieuwe bomen in geplant.

Doordat het project zich in een dichtbevolkt woongebied bevind, bracht dit de nodige uitdagingen met zich mee!

Beperken overlast voor bewoners

Tijdens de werkzaamheden hadden we te maken met bewoners en verkeer. Om de overlast voor de bewoners te beperken werd er in fases gewerkt. Middels een faseringsplan werden de bewoners geïnformeerd. In totaal waren er 16 fases, de fases werden direct gecommuniceerd en waren te vinden op de website van de gemeente Oegstgeest. Alleen in het plantseizoen (van november tot maart) konden de bomen geplant worden. Het trottoir wat buiten het plantseizoen is aangebracht werd helemaal dichtgelegd maar met de grond voor de bomen er al onder. Bij de start van het plantseizoen zijn de juiste tegels weggehaald en de bomen geplant. Direct na het planten van een boom is ook de boomspiegel aangebracht. Dit is prettig en veilig omdat er geen gaten overblijven in het nieuwe trottoir.

Opdrachtgever
Gemeente Oegstgeest