Project: Herinrichting Oranjepark

Project:

Herinrichting Oranjepark

AW Groep vervangt de slecht groeiende bomen en verwijdert de stobben. De tijdelijke bestrating is vervangen door prachtig nieuw straatwerk, dit betreft zowel de rijbaan als het trottoir. De boomgaten zijn ontgraven met een zuigwagen om schade aan kabels te voorkomen, vervolgens zijn hier nieuwe bomen in geplant.

Doordat het project zich in een dichtbevolkt woongebied bevindt, brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee!

Beperken overlast voor bewoners

Tijdens de werkzaamheden hadden we te maken met bewoners en verkeer. Om de overlast voor de bewoners te beperken werd er in fases gewerkt. Middels een faseringsplan werden de bewoners geïnformeerd. In totaal waren er 16 fases, de fases werden direct gecommuniceerd en waren te vinden op de website van de gemeente Oegstgeest. De bomen konden alleen in het plantseizoen (van november tot maart) geplant worden. Het trottoir, dat buiten het plantseizoen is aangebracht, werd helemaal dichtgelegd maar met de grond voor de bomen er al onder. Bij de start van het plantseizoen zijn de juiste tegels weggehaald en de bomen geplant. Direct na het planten van een boom is ook de boomspiegel aangebracht. Dit is prettig en veilig omdat er geen gaten overblijven in het nieuwe trottoir.

Opdrachtgever
Gemeente Oegstgeest