skip to Main Content

Herstel Parel Nieuw Leeuwenhorst

Herstel Parel Nieuw Leeuwenhorst

Een deel van Landgoed Nieuw Leeuwenhorst heeft in 2016 reeds het cultuurhistorische en romantische karakter van rond 1880 teruggekregen door de Spiegelvijver, Koepelberg en huis Dijkenburg weer zichtbaar te maken. Daarna begonnen al snel de voorbereidingen van de fase die in december is afgerond. Het gebied is toegankelijker gemaakt, de cultuurhistorische waarden zijn plaatselijk hersteld en er zijn meer recreatiemogelijkheden gerealiseerd zodat alle bezoekers, jong en oud, actief kunnen zijn in de natuur.

Verbetering toegankelijkheid en beleving

De afgelopen maanden is een nieuwe toegankelijke, veiligere entree met voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd aan de Oostzijde van de Gooweg. De huidige parkeerplaatsen zijn vervallen en teruggegeven aan de natuur. AW Mense Groen en AW Vessies Infra hebben op diverse plekken in het bos de laanstructuren hersteld en een nieuw vogelkijkscherm gerealiseerd bij de grote natuurvijver.

Daarnaast is er een avontuurlijk speel- en activiteitenbos gemaakt, waar ook de kinderen van het Teylingen College een bijdrage aan hebben geleverd. Niet alleen de natuur krijgt hierdoor een enorme impuls, met name de toegankelijkheid en beleving verbeteren.

Hergebruik materialen

Er was veel aandacht voor duurzaamheid tijdens het project. Het doel was om zoveel mogelijk materialen en grondstoffen te hergebruiken. De boomstammen en houtsnippers die vrij zijn gekomen tijdens het kappen van de bomen zijn gebruikt voor de realisatie van speeltoestellen.

Aandacht voor de omgeving

Het landgoed wordt bezocht om te genieten van de natuur en de rust, ook tijdens de uitvoering van het project. De werkzaamheden zijn in verschillende fases uitgevoerd om overlast voor de omwonenden en bezoekers zo veel mogelijk te beperken en zodat het landgoed gedurende het project bezocht blijven worden.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om contact te houden met de omgeving en altijd bereikbaar te zijn voor vragen. Iedere woensdag was er een spreekuur bij het informatiepunt in de keet waarin iedereen welkom was om langs te komen, daarbij is er een omgevingsmanager ingezet. Tenslotte is er een projectwebsite ontwikkeld en gecommuniceerd via social media kanalen.

In gesprek met boswachter Maarten Laming

Boswachter Maarten Laming werkt al 23 jaar op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Hij vertelt over waarom dit project zo belangrijk is voor het behoud van het landgoed.

“Ik vind het project boven verwachting mooi geworden. Er zijn een aantal bomen opgeofferd, maar dat was nodig om het landgoed op langere termijn te beschermen. Als we niets deden, zouden er op den duur steeds minder mensen komen en is er niemand die er in de toekomst naar omkijkt. Onbekend maakt onbemind. We moeten begrip creëren en ervoor zorgen dat kinderen meer ravotten en minder op hun telefoon zitten. Dat doen we bijvoorbeeld door de realisatie van het speelbos.

Nu het landgoed mooier en avontuurlijker is gemaakt moeten, zullen de kinderen van nu zich later sterk maken voor het behoud van het landgoed. Zij denken dan terug aan mooie herinneringen die ze hebben gemaakt in het (recreatie)bos.”

 

In de media: Rijnstreek Business

Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw Leeuwenhorst
Parel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw LeeuwenhorstParel Nieuw Leeuwenhorst