Herstel wandelpaden duingebied

Project:

Herstel wandelpaden duingebied

In het duingebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland werkt AW Groen & Natuur aan het herstellen en onderhouden van de wandelpaden. Het betreft een Natura 2000 gebied, waar met zorg door opdrachtgever PWN mee om wordt gesprongen.

Bewust wordt er gekozen voor de expertise van AW Groen & Natuur. Het is belangrijk dat de omgeving met het nodige respect wordt behandeld.

Herstelwerkzaamheden

Door het duingebied lopen schelpenpaden, bedoeld voor voetgangers. De paden zijn belangrijk omdat deze de wandelroutes markeren en het niet wenselijk is dat bezoekers zich buiten de paden begeven. Door de jaren heen is de staat van de paden verslechterd en zijn ze veelal onherkenbaar geworden door inmenging van duinzand. Het herstel wordt gedaan door, na grondwerk, een nieuwe laag kleischelpen aan te brengen. De paden zijn gemiddeld 1,25 meter breed en de laag kleischelpen wordt afgevlakt tot een dikte van 7 centimeter na verdichting. De schelpen worden aangebracht met een schelpenslee. AW Groen & Natuur is naast het herstel ook verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud aan de paden.

  • Gebiedsontwikkeling;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Onderhoudswerkzaamheden.

Opdrachtgever
PWN