Project: Inrichting station Lansingerland-Zoetermeer

Project:

Inrichting station Lansingerland-Zoetermeer

AW Groep heeft meegewerkt aan de inrichting van het mooiste station van Nederland! Een compleet dakpark van 7.500 m2 op 12 meter hoogte. Het ging om een enorme nieuwe brug over de A12 bij Zoetermeer, waarop het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer voor de Randstadrail is gerealiseerd.

Het station bevindt zich onder het dek en loopt parallel aan de A12 op de lijn Gouda-Den Haag. Het geheel gaat functioneren als belangrijk vervoersknooppunt in de Randstad met een P+R, 700 parkeerplaatsen en tussenstation voor diverse snelbussen. Het dek heeft een hoogwaardige inrichting met beplantingen en natuursteen bestrating gekregen. AW Groep heeft meegewerkt aan de engineering en de realisatie.

Werkzaamheden

Fasegewijs zijn er steeds delen van het betondek ingericht en afgewerkt. Het werk vroeg om een intensieve afstemming met een enorme scala aan bouwers die met inrichting van het dek actief waren, van betonbouwers tot installateurs.

  • Aanleggen van het drainsysteem;
  • Aanbrengen van diverse filter- en scheidingsdoeken;
  • Aanbrengen van lava en Argex als fundatie;
  • Aanbrengen van substraten voor bomen, gras en beplanting;
  • Plaatsen van cortelstaal afscheidingen en plantvakken;
  • Ontwerpen en realiseren van groeiplaatsconstructies voor de bomen;
  • Aanplanten van bomen en hagen;
  • Inzaaien van gras en bloemenmengsel;
  • Beregeningsinstallatie.

Realisatie van groene inrichting

Het efficiënt aanvoeren en verwerken van alle producten was een logistiek hoogstandje, zeker in relatie tot alle andere activiteiten op het dek. Allereerst zijn wij gestart met het aanleggen van diverse folies en drainmatten waarop vervolgens o.a. lava en substraat is aangebracht. De lava en het substraat werden met een trekker en een kieper via een hellingbaan op het dek gereden en gestort, waarna het met een kleine shovel op de plek van verwerking is gebracht. In totaal zijn er 29 bomen, inclusief groeiplaatsconstructies, op het dek aangebracht, een singel van krentenbomen, een zogenaamde ‘Zeeuwse haag’ en gazon aangelegd. Tevens heeft AW Groep de realisatie van een beregeningssysteem verzorgd.

Groene inrichting is beeld- en sfeerbepalend

Bij dit bijzondere project heeft AW Groep de zorgen van de opdrachtgever als het gaat om de groene inrichting uit handen genomen. Juist de groene inrichting was heel beeld- en sfeerbepalend bij dit project. Zorgvuldigheid was daarom van groot belang. Wij hebben het plantmateriaal nauwkeurig ingekocht bij onze leveranciers. Ook zijn wij met ontwerpers en vertegenwoordigers van de opdrachtgever bij de kwekerijen geweest om een selectie van de bomen en heesters te maken. Het aanleggen van de folies, drainmatten en het aanbrengen van de lava en de substraten vereist zorgvuldigheid om de producten goed te laten functioneren. Uiteindelijk vormt dit de leeflaag op het dek. Daarnaast was het logistiek en qua fasering ook uitdagend, omdat er diverse andere werkzaamheden op het dek plaatsvinden.

Duurzaam en vooruitstrevend project

Wij, als AW Groep, zijn actief op een van de grootste vervoersknooppunten in de Randstad en hebben het station een hoogwaardige inrichting gegeven. Het is mooi om daaraan meegewerkt te hebben. Het inrichten van dit groene dak is in het kader van duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik een vooruitstrevend project. Het is mooi om daarin als AW Groep te participeren, omdat dit de toekomst is en er steeds meer vraag naar komt.

Opdrachtgever
BAM & VOBI