skip to Main Content

Kadeverbetering Polder Vierambacht Woudsedijk-Zuid

Kadeverbetering Polder Vierambacht Woudsedijk-Zuid

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gaan we tot 2018 aan de slag in de Polder Vierambacht. Omdat de Woudsedijk-Zuid niet meer aan de huidige veiligheidseisen voldoet, moet deze dijk over een lengte van bijna 3 kilometer worden verbeterd. Dat houdt in dat we de kruin van de kade gaan verhogen, het binnen- en buitentalud wordt versterkt en we brengen steenbestorting aan. De dijk moet zoveel worden verhoogd, dat dit niet in één keer kan gebeuren. Om de stabiliteit van de kade tijdens de werkzaamheden te kunnen garanderen, zijn er verschillende ophoogslagen gevolgd door rustperiodes noodzakelijk. Door deze fasering en rusttijden is de duur van het totale project ruim twee jaar.

Fase 1

In juni 2016 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden als het verwijderen van de afrastering, palen, lichtmasten en begroeiing. Daarna konden we het talud maaien en frezen om vervolgens de vruchtbare bovenlaag van het talud te ontgraven. Het transport van de materialen gaat grotendeels over water. Om het bij de dijk te krijgen, wordt de klei vanuit het schip overgeladen naar kleinere boten. Dat vindt midden op het Braasemermeer plaats. Op 16 augustus hebben we de laatste klei in de eerste ophoogslag aangebracht en is de rustperiode ingegaan.

Fase 2

Eerder dan verwacht konden we van start met de tweede fase van het versterken van de Woudsedijk-Zuid. De zakbakens die we hadden geplaatst om de zetting van de aangebrachte klei te monitoren, lieten zien dat de grond voldoende was ingeklonken. In principe verloopt deze fase hetzelfde als de eerste fase. De klei wordt per schip aangevoerd via het Braassemermeer. Daar laden we het over naar kleinere boten om het bij de dijk te lossen. We verwachten deze fase half februari 2017 af te ronden.

Overzicht van de werkzaamheden

  • het verstevigen van het binnentalud in verschillende ophoogslagen met klei erosieklasse 2, in totaal circa 82.000 ton
  • het verwijderen en aanbrengen van verankerde beschoeiingen
  • het verwijderen en aanbrengen van een puinfundering van betongranulaat, circa 8.400 ton
  • het aanbrengen van circa 5.000 ton asfaltverhardingen
  • het verstevigen van de bermen en het buitentalud met klei erosieklasse 1, in totaal circa 11.000 ton
  • taludverzwaring met circa 2.200 ton steenbestorting
  • aanbrengen drains voor horizontale drainage
  • herstellen van betonmatten
  • diverse groenwerkzaamheden

Duurzaam werken

Wij vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Daarom kijken we bij elk project naar energieverbruik, milieu en het duurzaam inzetten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (social return). Ook als hier door de opdrachtgever geen harde eisen aan worden gesteld. Een groot gedeelte van onze bedrijfsauto’s en een deel van onze vrachtwagens rijdt op groengas waarmee we een forse CO2-reductie realiseren. De aanvoer van materialen als klei, teelaarde, betongranulaat, zand en rijplaten vindt plaats over water. Dat is aanzienlijk minder belastend voor het milieu. Bovendien beperken we op deze manier de overlast voor de omgeving.
De klei die we gebruiken komt rechtstreeks uit een wingebied. Er is dus geen overbodige CO2 geproduceerd bij de opslag in tussendepot.
Onze hydraulische kranen zijn voorzien van een brandstof besparende eco-stand, die onze machinisten voor het grootste deel van de werkzaamheden gebruiken.
Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te waarborgen werken wij op alle projecten met een afvalbeheersplan. Afvalstromen worden op het werk zorgvuldig gescheiden: pvc, bouw- en sloopafval, puin, groenafval, alle materialen worden apart afgevoerd. Het teerhoudend asfalt gaat naar een erkende verwerker waar het thermisch gereinigd wordt.
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-Zuid
Kadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-ZuidKadeverbetering Woudsedijk-Zuid