skip to Main Content

Natuurherstel cluster Dronkendel

Natuurherstel cluster Dronkendel

In cluster Dronkendel, een gebied noordelijk van de Oosterplas in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, wordt sinds september 2019 gewerkt door AW Mense Groen. Het duingebied wordt herstelt en invasieve exoten worden verwijderd zodat andere soorten de ruimte krijgen om te groeien en ook unieke diersoorten hiervan profiteren.

De natuur herstellen

In de jaren ’90 heeft er een brand gewoed in een bos bij Dronkendel waar destijds een huis stond. Het bos dat daarna is aangeplant bestaat uit één soort naaldboom en twee lindes die ooit bij de ingang van het huis stonden. Uit bodem- en historisch onderzoek is gebleken dat deze plek geen bosgroeiplaats is. Het bestaande bos verjongt niet meer en het lukt niet om het in een gemengd bos om te vormen. Daarnaast ontstaat er veel Amerikaanse vogelkers op de bosbodem. Dit is een exoot die de neiging heeft te woekeren en duingraslanden en struwelen te overgroeien. De beste oplossing in dit geval is om het bos te verwijderen en om te vormen naar duingrasland. De twee lindes blijven staan en krijgen meer ruimte en licht.

Gevoel voor de natuurwaarden

AW Mense Groen is zich ervan bewust dat het werkgebied kwetsbaar is. Onze collega’s begrijpen de waarden van het gebied en zetten dit om in correct en zorgvuldig handelen. Er wordt rekening gehouden met aanwezige waardevolle plantensoorten en buiten het bewerkingsgebied wordt de schade tot een minimum beperkt. Daarnaast vraagt het project zorgvuldigheid bij de chauffeurs door de aanwezige recreanten. Het is belangrijk dat de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd worden afgerond. Hierna begint het broedseizoen en hebben dieren alle ruimte nodig om rustig te broeden.

Natuurherstel Dronkendel
Natuurherstel Dronkendel
Natuurherstel Dronkendel
Natuurherstel Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Dronkendel
Natuurherstel DronkendelNatuurherstel DronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendelDronkendel