Nieuwbouwproject Landgoed de Eendragt

Project:

Nieuwbouw project Landgoed de Eendragt

Het bouw- en woonrijp maken van een ruim opgezette woonwijk in Zevenhuizen.

In 2017 is AW Groep samen met Timpaan en BouwN gestart met de Eendragtspolder in Zevenhuizen. In een bijzonder gebied van grote plassen en het groen worden 37 grote en luxe villa’s gerealiseerd.

Verwijderen van voorbelasting en aanleg van de riolering en bruggen

In het 1e kwartaal van 2020 is er begonnen met het verwijderen van de voorbelasting en de kavels op hoogte te brengen. Daarna is het cunet gegraven, de fundering van de wegen aangebracht, het riool (vuilwater) en drainage aangelegd.
Om de afvoer van het water in de watergangen te waarborgen zijn drie grote kokerduikers aangelegd. Medio 2020 zijn er 2 voetgangersbruggen en betonnen verkeersbrug aangelegd.

In het 3e kwartaal is er gestart met de woningbouw op één van de eilanden. Daarna begon de woonrijpfase en is de verharding aangelegd, maar ook de solar-verlichting, de hagen & bomen en de aansluiting op de Slingerkade.

Zo duurzaam mogelijk

Ook bij dit project hebben wij de mogelijkheid om de impact op het milieu zo min mogelijk te belasten.
Om het hemelwater van de rijbaan af te laten vloeien, zijn er greppels (wadi’s) aan beide zijkanten van de weg ontworpen, tevens ligt er in de wadi een drainage in een zandgrindkoffer. Hierdoor is er geen apart regenwater-rioolstelsel met putten en straatkolken nodig. Het regenwater zal in de wadi door het grove zand en via een drainbuis afvloeien naar de watergang. Ook het hemelwater van de woningen gaat rechtstreeks naar het open water waardoor er geen apart rioolstelsel aangebracht hoeft te worden.

De calamiteitenroute is aangelegd met grasbetontegels op een open fundering en is ingezaaid met gras. Hierdoor is de constructie waterdoorlatend en zal het water in de bodem langzaam vertragend infiltreren. Tevens past deze groene uitstraling binnen het landschappelijk element.
De traditionele openbare straatverlichting middels lichtmasten met grondkabel hebben wij in het plan zo kunnen ontwerpen dat er nu SOLAR-verlichting wordt aangebracht. Redelijk nieuw, zeer duurzaam en innovatief.

Van A tot Z

Van landbouwgebied naar een prachtige villawijk. Alle divisies van AW Groep hebben in dit project hun krachten gebundeld om het project van A tot Z uit te voeren.

Nieuwbouwproject Landgoed de Eendragt

Opdrachtgever: Timpaan en BouwN