Plaatsen betonnen brug Krekenpark

Project:

Plaatsen betonnen bruggen Krekenpark

In opdracht van ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom verzorgt AW Groep meerdere werkzaamheden bij het Krekenpark in Poeldijk. Als onderdeel van het geheel plaatste AW Groep diverse betonnen bruggen en nam al het betonwerk voor haar rekening.

Om de wijk en het park met elkaar te verbinden zijn er meerdere houten voetgangers- en fietsbruggen geplaatst. Aan de noordzijde van het park is een verkeersbrug geplaatst voor motorvoertuigen.

Betonwerkzaamheden

Het maken van een brug is puur vakmanschap! De brug bestaat uit landhoofden, vleugelwanden en voorgespannen liggers. Op de voorgespannen liggers na, zijn alle betonwerkzaamheden op het werk uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn ook de bestrating, beschoeiing en taludbekleding aangebracht.

Opdrachtgever
Westlandse Zoom