Project:

Quatrebras Park

Een groene en ruim opgezette wijk, met lanen die passen bij Badhoevedorp. Woningen aan het park, dichtbij een kinderboerderij, sportverenigingen, scholen en het winkelcentrum. In totaal komen er 550 woningen.

Het project is opgedeeld in vijf verschillende deelfases. In deze fases maakt AW Groep het perceel bouwrijp. De rioolsleuven zijn ontgraven met behulp van GPS en gevuld met zand. Daarnaast zijn de percelen afgewerkt op de juiste afwerkhoogtes. De vrijgekomen grond is vervoerd naar depot Veldpost of verwerkt in het project. In totaal is er 2500 meter riool gelegd en zijn er twee duikers aangebracht voor de omlegging van de Robert Kochstraat. Tijdens het woonrijp maken worden er watergangen gerealiseerd, hiervoor wordt 65 meter damwand geplaatst.

Groot grondverzet

Quatrebras Park is een project waarbij groot grondverzet en logistiek een grote rol spelen. Door dit slim aan te pakken wordt tijd en geld bespaard. Groot grondverzet is één van de sterke punten van AW Groep. Dit doen we met eigen mensen en eigen machines. Snel, netjes en vakkundig.

Het ontwerp

Het centrale park is het verbindende element in de wijk: alle woningen aan het park kijken er op uit. De westelijke zijde biedt een wandelpark, de zuidzijde wordt meer bosachtig met doorzichten. De oostzijde krijgt voorzieningen en vormt de verbinding naar het centrum. Het hart van het park bestaat uit een groene weide en een waterpartij. Op andere plekken in de wijk worden kleinere groene gebieden aangelegd. Fiets- en wandelpaden verbinden het park en de nieuwe wijk met de bestaande omgeving.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Locatie
Badhoevedorp