skip to Main Content

Bouwrijp maken woonark Wilnis

Woonrijp maken woonark in Wilnis

Een voormalig weiland in Wilnis wordt door AW Vessies Infra onder handen genomen. De huidige bewoner heeft dit stuk grond gekocht om hier een woonark te realiseren. AW Vessies Infra is gevraagd om het stuk land bouwrijp te maken. Het woonrijp maken van dit gebied betekent het aanleveren van houten damwanden met gordingen en verankeringen en het aanbrengen hiervan. Uniek aan dit project is dat het wordt uitgevoerd op slappe veengrond.

Twee fases

Het werk wordt gerealiseerd in twee fases. De eerste fase bestaat uit het plaatsen van houten damwanden en het uitgraven van een kuip waar de onderbak van de woonark gebouwd zal worden. Nadat de onderbouw van de nieuwe woonark gestort is, gaat AW Vessies Infra de linkerzijde van de kuip uitgraven en vervolgens vol laten lopen met water. Doordat de kuip vol water komt te staan, zal de betonnen onderbak van de woonark gaan drijven en kan deze naar de nieuwe definitieve locatie gesleept worden.

Aan de slag met klein materieel

De toegang tot het project gaat via een bestaande ingang die slechts 3 meter breed is. Dit betekent dat grote machines niet door de doorgang passen en al het werk met klein materieel uitgevoerd moet worden.

Prettige samenwerking

AW Vessies Infra werkte al eerder samen met R. van Scheppingen Beton. Omdat de samenwerking uitstekend verliep, hebben wij nu dit werk in opdracht van hen gekregen. Ook in dit project zijn beide partijen erg tevreden.

Wilnis
Wilnis
Wilnis
Wilnis
Wilnis
WilnisWilnisWilnis