Project:

Realiseren Vlothaventerrein

In het havengebied van Amsterdam hebben wij een duurzame herontwikkeling gerealiseerd. Op het vlothaventerrein is de bestaande fundering opgebroken, het asfalt gerecycled, en is er een modern rioleringsstelsel met waterzuivering geïnstalleerd.

Opbreken bestaande funderingsconstructie

Nadat we het volledige terrein hebben geïnventariseerd is de bestaande funderingsconstructie opgebroken. Dit bestond uit asfalt en gebonden funderingsmateriaal van slakken. Er kwamen drie varianten vrij; brokken, gefreesd asfalt en gebroken asfalt, het laatste hebben we ter plaatse met onze eigen mobiele breekinstallatie gebroken. De brokken teervrij asfalt en het onder de frees vrijgekomen freesasfalt zijn direct afgevoerd naar een in de buurt gelegen asfaltcentrale.

Hergebruik

 Wegens beperkte capaciteit bij de asfaltcentrale is een groot deel van het teervrije asfalt op locatie mobiel gebroken en direct geschikt gemaakt voor hergebruik in de asfaltcentrale. Dit resulteerde in een minimale belasting van de opslagruimte van asfalt bij de centrale.

Nieuwe riolering

De bestaande funderingsconstructie is opengebroken, waarna de ondergrondse constructie is verwijderd. Toen is gestart met het aanbrengen van het nieuwe rioleringsstelsel. De kolken op het terrein verzamelen hemelwater, en dit water wordt via het hoofdstelsel afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het zuiveren van water is nodig om te kunnen voldoen aan de lozingseisen, welke gesteld zijn vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Funderingslaag

Tot slot is er na het gereedkomen van het rioolwerk, een nieuwe funderingslaag teruggebracht van hydraulisch menggranulaat en is er als laatste actie een vloeistofdichte asfaltconstructie gecreëerd. Om te voorkomen dat het hemelwater alsnog door de asfaltconstructie heen in de ondergrond zou komen, is die vloeistofdichte asfaltconstructie gecreëerd op het terrein. Deze constructie is gemaakt in de opbouw van het asfalt. Het terrein is nu weer volop in gebruik.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam