Project: Reconstructie Palaceplein

Project:

Reconstructie Palaceplein

Het Palaceplein in Noordwijk heeft een grote metamorfose gekregen. Een nieuwe inrichting, nieuwe bestrating en een groot infiltratieriool om regenwateroverlast effectief te bestrijden. Om de rioleringswerkzaamheden uit te kunnen voeren is ook een gedeelte van de Koningin Wilhelmina Boulevard opengebroken.

Naast de aangebrachte HWA en VWA, hebben we ook een tweetal IT-riolen aangelegd. Om de twee grote diameters kwijt te kunnen, moesten wij een diepe ontgraving realiseren. De grootste buis van 2000 mm ligt nu op circa 4 meter diepte. Het IT-Riool is gekoppeld door middel van elektrolasmoffen en krijgt een bufferende werking. Bij hevige regenval wordt het hemelwater opgevangen in het IT-riool en bij langdurige droogte krijgt het hemelwater de kans om terug te filteren in de ondergrond. Na alle rioolwerkzaamheden is de elementverharding weer aangebracht.

60 ton cultureel erfgoed

Wat het project uniek maakt, is de aanwezigheid van de Atlantikwall. Deze is door de gemeente Noordwijk in beeld gebracht door middel van een grondradar onderzoek. De anti-tankmuur werd tijdens de tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters gebouwd om een mogelijke geallieerde invasie tegen te houden. Nadat de Atlantikwall is blootgelegd hebben we in samenwerking met de gemeente Noordwijk een plan opgesteld om twee stukken van 1,5 meter veilig te stellen.

Gewicht element: 30 ton (30.000 kg);
Afmeting element: 3,00 x 3,50 x 1,50 meter (BxHxL);
De elementen zijn verplaatst door een 500 tons telekraan.

Nadat de 'plakken' werden afgezaagd, zijn ze uit de diepte gehesen. Boven op de kant zijn de elementen rechtop gezet. In het verleden is de Atlantikwall middels een diepe ontgraving naast de muur omgekanteld in het gat. Uiteindelijk is één element op het Palaceplein geplaatst als monument. Het tweede deel is door de gemeente Noordwijk ter beschikking gesteld aan het Atlantikwall Museum Noordwijk. Als dank voor de inzet kregen alle medewerkers van AW Groep toegangsbewijzen voor het museum.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Opruimwerkzaamheden
  • Opruimwerkzaamheden Atlantikwall
  • Grondwerkzaamheden
  • Grondwerkzaamheden onder archeologische begeleiding
  • Rioleringswerkzaamheden IT-riool, HWA en VWA
  • Opbreken en aanbrengen elementenverhardingen
  • Toepassen verkeersmaatregelen
  • Coördinatie werkzaamheden: openbare verlichting, camera’s, parkeerbetaalautomaten parkeerinformatievoorziening, bebording, straatmeubilair en archeologie
  • Voorbereidende werkzaamheden groenvakken
  • Alle overige, voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke, bijkomende werkzaamheden

Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk