skip to Main Content

Reconstructie Palaceplein in Noordwijk

Reconstructie Palaceplein in Noordwijk

Het Palaceplein in Noordwijk krijgt een grote metamorfose. Er komt een nieuwe inrit, nieuwe bestrating en er komt een groot infiltratieriool om regenwateroverlast effectief te bestrijden. AW Vessies Infra gaat met deze grondige opknapbeurt aan de slag. Inmiddels zijn we gestart met het opbreken van de bestaande parkeerplaats en een deel van de Koningin Wilhelmina Boulevard om zo de rioleringswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bijzonder rioolwerk: tweetal IT-riolen

Naast dat wij de HWA en VWA op het project aanbrengen, leggen wij ook een tweetal IT-riolen. Om de twee grote diameters kwijt te kunnen, moesten wij een diepe ontgraving realiseren. De grootste buis van 2000 mm ligt nu namelijk op ca. 4 meter diepte. Het IT-riool wordt gekoppeld middels elektrolasmoffen en krijgt in de toekomst een bufferende werking. Bij hevige regenval wordt het hemelwater opgevangen in het IT-riool en bij langdurige droogte krijgt het hemelwater de kans terug te infiltreren in de ondergrond.

Elementverhardingen

Uiteindelijk brengen wij na de rioleringswerkzaamheden, de elementenverharding weer aan. Het huidige parkeerterrein wordt in noordelijke richting verplaatst, zodat de Koningin Wilhelmina Boulevard om het parkeerterrein komt te lopen. Deze sluit hierdoor aan op de Grent, wat zorgt voor een veiligere situatie t.h.v. de Hoofdstraat.

60 ton cultureel erfgoed

Wat het project uniek maakt is de aanwezigheid van de Atlantikwall. Deze was door de gemeente Noordwijk in beeld gebracht middels een grondradar onderzoek. De antitankmuur werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters gebouwd om een mogelijke geallieerde invasie tegen te houden. Nadat de Atlantikwall is blootgelegd hebben we in samenwerking met de gemeente Noordwijk een plan opgesteld om twee stukken van 1,5 meter veilig te stellen.

Monumenten

Nadat de plakken waren afgezaagd, zijn ze uit de diepte gehaald. Boven op de kant zijn de elementen rechtop gezet. Het is namelijk zo dat in het verleden de Atlantikwall middels een diepe ontgraving naast de muur, omgekanteld is in het gat. Toen beide elementen rechtop stonden, is er uiteindelijk één element op het Palaceplein geplaatst als museumstuk. Het tweede element is door de gemeente Noordwijk ter beschikking gesteld aan het Atlantikwall Museum Noordwijk.

Wat cijfers op een rijtje

 • Gewicht element: 30 ton (30.000 kg)
 • Afmeting element: 3,00×3,50×1,50 m (BxHxL)
 • De elementen zijn verplaatst middels een 500 tons telekraan

Overzicht werkzaamheden

 • Opruimwerkzaamheden
 • Opruimwerkzaamheden Atlantikwall
 • Grondwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden onder archeologische begeleiding
 • Rioleringswerkzaamheden IT-riool, HWA en VWA
 • Opbreken en aanbrengen elementenverhardingen
 • Toepassen verkeersmaatregelen
 • Coördinatie werkzaamheden: openbare verlichting, camera’s, parkeerbetaalautomaten parkeerinformatievoorziening, bebording, straatmeubilair en archeologie
 • Voorbereidende werkzaamheden groenvakken
 • Alle overige voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW Groep
Palaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW GroepPalaceplein Noordwijk AW Groep