skip to Main Content

Reconstructie Plaswijk Vinkeveen

Reconstructie Plaswijk Vinkeveen

AW Rijneveld Infra heeft in opdracht van Gemeente De Ronde Venen de uitvoering van groot onderhoud bij de toegangsweg Plaswijk 1 t/m 33 uitgevoerd. De afgelopen jaren was de toegangsweg en het achterliggende parkeerterrein verzakt. Zo ver dat deze op sommige plaatsen onder het waterniveau van de Vinkeveense Plassen lag. De weg staat bij een klein beetje regenval onder water. Dit zorgde voor veel overlast.

Groot onderhoud

De hele rijbaan is van asfalt en onderliggende funderingslagen tot een diepte van ca. 80 cm ontgraven en er is een nieuwe funderingsconstructie en rijbaan met een dikte van ca. 120 cm aangebracht. In totaal is het sterk verzakte gebied zo’n 40 cm opgehoogd. Daarnaast werden de vier bestaande betonbruggen gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn er nieuwe bruggen aangebracht. Ook vonden er aanpassingen plaats aan het riool.

Werkzaamheden

 • Inrichten werkterrein.
 • Aanbrengen tijdelijke parkeerplaatsen.
 • Aanbrengen pontonbrug.
 • Uitvoeren bodemsanering.
 • Verwijderen asfaltverharding.
 • Verwijderen hoogovenslakken.
 • Aanbrengen Yali-bims.
 • Aanbrengen funderingswapening.
 • Aanbrengen wegfundering.
 • Aanbrengen straatlaag.
 • Aanbrengen elementen verharding.
 • Slopen bestaande bruggen.
 • Aanbrengen buispalen.
 • Aanbrengen betonnen bruggen.
 • Groenvoorzieningen.
 • Inrichten park.
 • Vernieuwen HWA riool.
 • Vernieuwen VWA riool.

Bijzonderheden

Bij de reconstructie hadden wij te maken met een doodlopende weg. Daarom moest over de logistiek goed worden nagedacht. Hierbij stonden de bereikbaarheid van de woningen voor bewoners en voor hulpdiensten centraal. Daarnaast hadden wij te maken met een kleine werkruimte en veel wateroverlast. Een bijzonder project omdat wij met ons bouwteam al vanaf het begin bij het project betrokken zijn en gezamenlijk met de opdrachtgevers een zo optimale oplossing bedenken.