skip to Main Content

Reconstructie Plaswijk Vinkeveen

Reconstructie Plaswijk Vinkeveen

AW Rijneveld Infra is in opdracht van Gemeente De Ronde Venen begonnen met de uitvoering van groot onderhoud bij de toegangsweg Plaswijk 1 t/m 33. De afgelopen jaren is de toegangsweg en het achterliggende parkeerterrein verzakt. Zo ver dat deze op sommige plaatsen inmiddels onder het waterniveau van de Vinkeveense Plassen ligt. De weg staat bij een klein beetje regenval onder water. Dit verzorgt veel overlast.

Groot onderhoud

De hele rijbaan wordt van asfalt en onderliggende funderingslagen tot een diepte van ca. 80 cm ontgraven en er wordt een nieuwe funderingsconstructie en rijbaan met een dikte van ca. 120 cm aangebracht. In totaal wordt het sterk verzakte gebied zo’n 40 cm opgehoogd. Daarnaast worden de vier bestaande betonbruggen gesloopt. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bruggen aangebracht. Ook vinden er aanpassingen plaats aan het riool.

Werkzaamheden

 • Inrichten werkterrein.
 • Aanbrengen tijdelijke parkeerplaatsen.
 • Aanbrengen pontonbrug.
 • Uitvoeren bodemsanering.
 • Verwijderen asfaltverharding.
 • Verwijderen hoogovenslakken.
 • Aanbrengen Yali-bims.
 • Aanbrengen funderingswapening.
 • Aanbrengen wegfundering.
 • Aanbrengen straatlaag.
 • Aanbrengen elementen verharding.
 • Slopen bestaande bruggen.
 • Aanbrengen buispalen.
 • Aanbrengen betonnen bruggen.
 • Groenvoorzieningen.
 • Inrichten park.
 • Vernieuwen HWA riool.
 • Vernieuwen VWA riool.

Bijzonderheden

Bij de reconstructie hebben wij te maken met een doodlopende weg. Daarom moet over de logistiek goed worden nagedacht. Hierbij staan de bereikbaarheid van de woningen voor bewoners en voor hulpdiensten centraal. Daarnaast hebben wij te maken met een kleine werkruimte en veel wateroverlast. Een bijzonder project omdat wij met ons bouwteam al vanaf het begin bij het project betrokken zijn en gezamenlijk met de opdrachtgevers een zo optimale oplossing bedenken.