skip to Main Content

Reconstructie winkelcentrum Sassenheim

Reconstructie winkelcentrum Sassenheim

Op 22 november 2013 vond de feestelijke opening plaats van het Boschplein en het aanliggende complex Hart van Sassenheim’. Het openbare gebied midden in het winkelcentrum van Sassenheim is door AW Vessies Infra in opdracht van de gemeente Teylingen opnieuw ingericht.

Bereikbaar door uitgekiend verkeersplan

AW Vessies Infra heeft het bestaande riool vervangen, nieuwe hemelwaterafvoeren aangelegd en nieuwe bestrating aangebracht. Bij de herinrichting van het Boschplein, de Kerklaan, de passage en de toegang tot park Rusthoff is een klankbordgroep van directbetrokkenen nauw betrokken geweest. Zo is er veelvuldig overleg geweest met de bewoners, het MKB en partijen als Synchroon, AH, HEMA, Blokker en Stichting Beheer Park Rusthoff. Wij hebben alle (individuele) wensen geïnventariseerd en er zoveel mogelijk op ingespeeld. Bereikbaarheid is altijd een belangrijk aspect wanneer stedelijke gebieden opnieuw worden ingericht. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken is een verkeersplan opgesteld. Zo zijn bijvoorbeeld kunststof barriers ingezet om het verkeer te begeleiden en op die manier de veiligheid te vergroten. Ook met het winkelend publiek hebben wij tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening gehouden. Daarnaast heeft AW Vessies Infra de betrokkenen tijdig op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en eventuele gevolgen. Hierdoor waren alle partijen goed op de hoogte en is het project soepel verlopen. Wij hebben de scherpe termijn voor de oplevering van het Hart van Sassenheim netjes gehaald.

Werkzaamheden

  • Grondwerkzaamheden, zoals het ontgraven van boomvakken, groenstroken en cunetten
  • Aanbrengen ofwel verplaatsen van straatmeubilair
  • Aanbrengen van leidingwerken
  • Verwijderen verharding
  • Aanbrengen betonstraatstenen voor rijbaan, trottoir en parkeerplaatsen
  • Herstraten betonstraatstenen, betontegels en straatbakstenen
  • Grondverbetering
  • Het planten van bomen
  • Aanleggen van groenstroken
  • Aanbrengen van tijdelijke voorzieningen

In de media

Reconstructie winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum Sassenheim
Reconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum SassenheimReconstructie Winkelcentrum Sassenheim