skip to Main Content

Renovatie groenvakken in Oegstgeest

Renovatie groenvakken in Oegstgeest

In Oegstgeest waren zo’n 20 groenlocaties aan vervanging toe. AW Groen kreeg de opdracht na een aanbesteding en ging in oktober 2013 aan de slag. Er is bestrating verwijderd en ook zijn bomen en lage begroeiing weggehaald. De grond is doorgespit tot 70 centimeter voor grondverbetering. Ook hebben wij boomvakken aangelegd. De zanderige grond die is uitgegraven, is afgevoerd en vervangen door bomengrond. Naast het planten van bomen hebben we ook diverse groenvakken opnieuw ingericht met gras en heesters.
Omdat de locaties door heel Oegstgeest verspreid lagen, was het een logistieke uitdaging waarbij een strakke planning gehanteerd moest worden.

Verkeersplan

Het verwijderen en aanplanten van het groen op de middenberm van de Abspoelweg vereiste extra voorzieningen omdat  daarbij een deel van de rijbaan moest worden afgezet. Toch mocht het het verkeer er zo min mogelijk last van hebben. Daarom stelde AW Groen een verkeersplan op en zijn onder andere actiewagens voor de wegafzettingen geregeld.

Ecologische quickscan

Zoals bij alle groenprojecten is ook hier de Flora- en faunawet van belang. Daarom heeft AW Groen voor de start van het project een ecologische quickscan laten uitvoeren. Een van de uitkomsten was dat rekening gehouden moest worden met enkele nesten van de pimpelmees en koolmees.

Renovatie groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW Groen
Renovatie Groenvakken AW GroenRenovatie Groenvakken AW GroenRenovatie Groenvakken AW GroenRenovatie Groenvakken AW Groen