Project: Saneren, bouwrijp en woonrijp maken Amsteleiland

Project:

Saneren, bouwrijp en woonrijp maken Amsteleiland

Amsteleiland is ooit ontstaan na het doortrekken van de Amstel om het vaarverkeer een makkelijke doorgang te verlenen. Het eiland (23.515 m2) is een ‘ruwe diamant’.

Projecten als deze – met de kans om landelijk te wonen dichtbij Amsterdam, Schiphol en het historische centrum van Ouderkerk aan den Amstel – zijn zeer zeldzaam. Nobillon Vastgoed gaat deze ‘ruwe diamant’ upgraden tot een luxe buitenplaats in het hoogste segment. Er komen 13 zelfbouwkavels en 16 appartementen, allemaal met eigen aanlegplaats. De zelfbouwkavels, gemiddeld 1.300 m2 groot, geven alle ruimte om het huis naar eigen inzicht te ontwerpen en te bouwen.

bekijk de video

Doorlooptijd nieuwbouwproject

Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 2,5 jaar. Wij zijn gestart met het saneren en vervolgens wordt er ongeveer 9 maanden niets met het eiland gedaan i.v.m. het behalen van zettingen. Daarna komen wij terug om het eiland bouwrijp te maken, worden de zelfbouwkavels bebouwd en komen wij tot slot terug voor het woonrijp maken.

Werkzaamheden

 • Opschonen werkterrein;
 • Aanbrengen tijdelijke stalen damwanden (lengte 9 en 18 meter);
 • Aanbrengen tijdelijke houten beschoeiingen;
 • Uitvoeren bodem- en grondwater sanering;
 • Per schip afvoeren verontreinigde grond naar erkend verwerkers (ca. 43.000 ton);
 • Per schip aanvoeren schone grond t.b.v. leeflaag (ca. 50.000 ton);
 • Per schip aanvoeren zand voor zandbed t.b.v. cunet en voorbelasting (ca. 13.000 ton);
 • Per schip aanvoeren menggranulaat t.b.v. voorbelasting (ca. 6.000 ton);
 • Aanbrengen horizontale en verticale drainage;
 • Monitoring voorbelasting op zettingen;
 • Verwijderen voorbelasting;
 • Aanbrengen riolering;
 • Aanbrengen tijdelijke verhardingen;
 • Verwijderen tijdelijke verhardingen;
 • Ontgraven waterpartijen;
 • Aanbrengen definitieve houten damwanden en beschoeiingen;
 • Aanbrengen definitieve verhardingen;
 • Aanbrengen groenvoorzieningen;
 • Aanbrengen straatmeubilair.

Alle grondstoffen per schip

Amsteleiland is momenteel bereikbaar via één brug. Deze wordt in de toekomst vervangen voor een nieuwe brug. Om overlast voor de omgeving te voorkomen, worden alle grondstomen die nodig zijn om het project te kunnen realiseren, per schip getransporteerd. Totaal zijn er ca. 225 scheepsbewegingen nodig. Wij zijn trots om onze bijdrage aan dit bijzondere eiland te mogen leveren.

Opdrachtgever
Amstelplan Ontwikkeling B.V.