skip to Main Content

Saneren en bouwrijp maken Ringoevers in Hillegom

Saneren en bouwrijp maken Ringoevers in Hillegom

In opdracht van Buildingtwenty4, een consortium dat bestaat uit de ontwikkelende bouwers HBB Groep, De Geus Bouw en Aannemingsbedrijf K. Dekker zijn wij gestart met het saneren en bouwrijp maken van Ringoevers. Deze nieuwbouwlocatie ligt in Hillegom op de oude locatie van de Ringvaart betonwarenfabriek, Beton mortelcentrale Cementbouw. De eerste uitdaging was het op tijd klaar zijn voor de heier die in oktober aan de slag is gegaan. Vanaf de start in augustus hebben we extra lange dagen gemaakt met 4 grote kranen waaronder een 55 en 45 tons.

Bodemsanering

Een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken is het saneren van het verontreinigde terrein. Uiteraard beschikt AW Vessies Infra over het BRL SIKB 7000 certificaat en veel ervaring. We hebben in ons werk regelmatig met grotere (Reinaldapark Haarlem) en kleinere saneringswerkzaamheden (Waterlijn Uithoorn) te maken die we zorgvuldig afhandelen. Op Ringoevers voeren wij een saneringsplan uit dat is beschikt door de Omgevingsdienst. Dat betekent in dit geval dat we bij verontreinigingen waarbij de aanwezige stoffen zich kunnen verspreiden naar het grondwater, de grond afgraven en afvoeren naar erkende verwerkers. Op de rest van het terrein brengen we een leeflaag van 1 meter aan. De puinpakketten die we in de bodem tegenkomen verwerken we tot gecertificeerd wegenbouwmateriaal dat we hergebruiken.

Saneringstechnieken

Bij een saneringsproject van deze omvang is de grond- en afvalstromenbalans erg belangrijk. Wij hebben hiervoor de benodigde ervaring en kennis in huis. Onze mensen hebben verstand van zaken, weten alles van saneringstechnieken, de nieuwste gps-technieken en constructieberekeningen. De opdrachtgever kan erop vertrouwen dat de regels nauwlettend worden gevolgd en dat we snel en efficiënt handelen bij verrassingen. Bij een project als dit kom je altijd onverwachte dingen tegen. Neem het verwijderen van de 1 tot 1,5 m dikke puinlaag uit de ondergrond. Doordat de onderkant van de leeflaag onder het waterpeil van de Ringvaart ligt, moet er water worden weggepompt. Het is van te voren niet in te schatten om hoeveel water het gaat. Dus moet je voorbereid zijn op een grote uitdaging: het onder controle houden van het water in de 3 meter diepe rioolsleuf. Er draaien nu continu pompen waarbij we gebruik maken van een waterzuiveringsinstallatie zodat het lozingswater gegarandeerd schoon is. Uiteraard laten we dit lozingswater zeer regelmatig controleren door de milieukundig begeleider.
Daarnaast kwamen we op onverwachte plekken puin tegen. Precies op de plaats waar heipalen en rioolsleuven moeten komen bijvoorbeeld, tot op 2,5 meter diepte. Dan moet je snel schakelen, het puin verwijderen en vervangen door grond.

Op schema dankzij strakke planning

Vanaf de start was bekend dat de bouwer in oktober wilde gaan heien. Dan weet je ook dat daarna een grote stroom van leveranciers van bouwmaterialen op gang komt. Maar intussen gaan wij door met het afgraven van grond, slopen, breken, zeven en aanbrengen van grond. Om al deze processen goed op elkaar af te stemmen, is een strakke planning vereist. Daar is vooraf goed over nagedacht. Zo is een groot deel van de toegangswegen meteen bij de start van het project aangelegd zodat de bouw nu ongestoord plaats kan vinden. Tot nu toe verloopt het prima. We liggen precies op schema. Fase 1 is bijna afgerond en als het goed gaat dan kunnen we eind van het jaar van start met fase 2.

Samenwerken naar het einddoel

Doordat vooraf niet helemaal duidelijk was, wat we in de bodem zouden aantreffen, is het saneren en bouwrijp maken van Ringoevers een bijzonder interessant project. Oplossingsgericht en proactief werken en een uitstekende communicatie en afstemming met de opdrachtgever is cruciaal: samenwerken naar het einddoel staat voorop.
Foto’s: Pascal van Hesteren, Sebastian van der Knijff, Danny de Casembroot

Werkzaamheden

 • bodem en grondwater sanering en saneren (verlagen) terrein
 • opbreken oude fundaties,vloeren en verhardingen
 • rooi werkzaamheden
 • grondwerk (voor-sleuven riolering)
 • scheiden, sorteren, breken puin tot gecertificeerd puingranulaat
 • aanbrengen zand in sleuven en cunet
 • aanbrengen horizontale drainage
 • aanbrengen leeflaag constructie
 • aanbrengen verticale drainage
 • aanbrengen puinverharding met overhoogte
 • coördinerende werkzaamheden.
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren Ringoevers
Saneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren RingoeversSaneren Ringoevers