Sloopwerkzaamheden Hof van Rijnsburg

Project:

Sloopwerkzaamheden Hof van Rijnsburg

Tijdens het strippen van de te slopen opstallen wordt er rekening gehouden met het scheiden van de materialen, deze worden namelijk gerecycled.

Asbest sanering en binnensloop

Op 10 januari 2022 is AW Groep gestart met de sloopwerkzaamheden bij Hof van Rijnsburg. De asbest sanering en binnensloop van diverse opstallen kwamen als eerst aan bod. Het is wettelijk verplicht om dit als eerste uit te voeren in verband met de veiligheid voor het personeel en de omwonenden. Het gesaneerde asbest dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

Tijdens het strippen van de te slopen opstallen wordt er rekening gehouden met het scheiden van de materialen, deze worden namelijk gerecycled.

Totaalsloop

Nadat de asbest sanering en binnensloop afgerond zijn, start de totaalsloop. Ook hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillende materialen. Deze worden afgevoerd onder verschillende afvalstromen.

Veel van deze materialen worden afgevoerd naar AW Grondstoffen. Hier wordt het puin gebroken en verwerkt in nieuwe producten, waaronder circulair beton en secundaire grondstoffen.

Handsloop

Het unieke aan dit project is dat het midden in het centrum van Rijnsburg ligt. Een aantal te slopen opstallen grenzen direct aan woningen die behouden blijven. Dit geeft een grote zorg bij de betreffende bewoners.

Het is de taak van AW Groep om zorgvuldig en accuraat te werken. Deze opstallen worden daarom met de hand gesloopt. Hierdoor wordt er heel secuur gewerkt, zonder schade toe te brengen aan de aangrenzende woningen.

Archeologisch onderzoek

Voor week 13 dient de sloop afgerond te zijn. Vanaf week 14 zal het terrein archeologisch onderzocht worden, het gebied is namelijk verdacht op archeologische waarde. Tijdens de sloop mag AW Groep echter alleen de vloeren verwijderen, de funderingsbalken nog niet. Dit gebeurt in een latere fase, nadat het gebied is vrijgegeven door de archeologen.

Werkzaamheden:
Asbest saneren en vrijgeven van te slopen opstallen
Afvoeren en storten van vrijkomend asbest naar erkende verwerkers
Verwijderen van achtergebleven inboedel
Schoonstrippen van het gebouw
Slopen van opstallen
Verkleinen van vrijkomend materiaal om af te kunnen zetten richting erkende verwerkers
Opbreken straatwerk
Opbreken betonvloeren
Opbreken funderingsbalken

Opdrachtgever
Ouwehand bouwen & ontwikkelen