Project:

Verbeteren fietsroute zeeheldenbuurt Leiden

In opdracht van gemeente Leiden heeft AW Groep een nieuwe fietsstraat aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verbeteren van de fietsroute

Vanaf juli werkt AW Infrabouw aan het verbeteren van de fietsroute door de Zeeheldenbuurt. De Tasmanstraat is een belangrijke schakel voor fietsers in Leiden. Door dat het bij bedrijventerrein De Waard ligt en fietsers en auto’s regelmatig met elkaar in conflict raakten, is er besloten om hier verandering in te brengen en er een fietsstraat van te maken.

Overlast voorkomen

Tijdens de werkzaamheden hadden we te maken met bewoners en verkeer. Onder andere veel scholieren maken gebruik van de Tasmanstraat en daarom is er bewust gekozen om in de zomervakantie te starten om zo min mogelijk hinder voor hen op te leveren. Ook werd er in de laatste fase van dit project een aantal nachten en weekenden doorgewerkt om onder andere de milieustraat bereikbaar te houden voor omwonenden.

Nieuwe riolering

Bij de aanleg en verbreding van de weg is er een nieuw riool aangelegd. Het gemengde stelsel is eruit gehaald, hiervoor is er een gescheiden stelsel van hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer voor in de plaats gekomen. Het schone regenwater wordt via aparte buizen rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Nadat alle werkzaamheden van AW Infrabouw uitgevoerd zijn, sluit AW Groen & Natuur het project af met het aanplanten van bomen en beplanting en het inzaaien van gras. Dit zet de puntjes op de i en laat de wijk letterlijk en figuurlijk weer tot bloei komen!

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Verwijderen van elementenverhardingen,
  • Het verwijderen en aanbrengen van riolering;
  • Het verwijderen en aanbrengen van riolering;
  • Het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
  • Aanbrengen van de funderingslaag;
  • Aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
  • Aanbrengen en nazorg van groenvoorzieningen;

Opdrachtgever: Gemeente Leiden