Project:

Verbindingsroute Stadspark Hoofddorp

In een intensief traject hebben wij gewerkt aan de voorbereiding voor de herinrichting van het Wandelbos in Hoofddorp. Met de herinrichting is de verbinding voor het langzaam verkeer tussen het Centraal Station en het centrum van Hoofddorp verbeterd.

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer heeft AW Infrabouw het project ‘Verbindingsroute Stadspark Hoofddorp’ uitgevoerd. In een intensief traject hebben wij gewerkt aan de voorbereiding voor de herinrichting van het Wandelbos in Hoofddorp. Met de herinrichting is de verbinding voor het langzaam verkeer tussen het Centraal Station en het centrum van Hoofddorp verbeterd.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Gemeente Haarlemmermeer wil de meest duurzame gemeente van Nederland zijn. AW Infrabouw is voorstander van circulair ondernemen. Wij zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 5 en hebben dit toegepast in de realisatie van het project.

Onze ambitie in dit project was onder andere daadkrachtig afvalbeheer, wat tot uiting komt in het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen en grondstoffen in de oorspronkelijke functie. Door potentiële afvalstoffen te behandelen volgens de juiste processen, blijven grondstoffen behouden in de kringloop of worden deze op de minst milieubelastende wijze omgezet in energie.

Biobased composiet brugdekken

Een onderdeel van het ontwerp van de verbindingsroute Stadspark Hoofddorp waren twee composietbruggen. Voor het vervaardigen van kunsthars zijn fossiele grondstoffen nodig. Wij hebben ervoor gekozen om 25% van de kunsthars in de composiet brugdekken te vervangen door ‘biobased’ hars. Biobased hars is vervaardigd uit biomassa. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot en minder uitputting van fossiele grondstoffen. Daarnaast zijn de bruggen voorzien van kunstnestplekken voor zwaluwen.

Behoud van bomen

Er waren al eerder meerdere bomen verwijderd door de gemeente. De wens was daarom om de bestaande bomen te behouden. We hebben de bomen langs het toekomstige pad ingemeten met behulp van gps en het ontwerp aangepast op de bestaande bomen zodat deze behouden kunnen blijven. Ook in de uitvoering hebben wij rekening gehouden met de bestaande bomen.

Herinrichting speelplaats

Met de herinrichting van de speelplaats is een relatief simpel speelplein omgevormd tot een speelplein vol avontuur en natuur met het thema ‘groene duinen’. Het tegelplein is doorbroken met enkele speeleilanden en er zijn speelobjecten aangebracht met behulp van wilgentenen, boomstammen en andere natuurlijke materialen. De kinderen kunnen weer volop buitenspelen!

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer