Project:

Vervanging riool Akkerstraat

Het riool in de Akkerstraat blijkt na inspectie van het rioleringssysteem te moeten worden vervangen.

Na inspecties van het rioleringssysteem heeft de Gemeente Albrandswaard besloten om het riool in de Akkerstraat en omgeving in Poortugaal te vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente door AW Verheij Infra. Het bestaande gemengde rioleringsstelsel, dat asbesthoudende buisverbindingen bevatte, wordt zorgvuldig vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Daarnaast heeft AW Verheij Infra een microgemaal geïnstalleerd op een diepte van ongeveer 4 meter onder het maaiveld, met een totaalgewicht van ongeveer 11 ton. Dit gemaal ontvangt het vuilwaterstelsel en transporteert het via een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het aanleggen van deze persleiding maakt ook deel uit van de opdracht. Het dichtmaken van de straat werd geheel fossielvrij gedaan door inzet van onze straatmaat. Hemelwater wordt op een aparte route afgevoerd naar oppervlaktewater. Deze gescheiden afvoer van vuil en schoon water biedt verschillende voordelen, namelijk verminderde kans op wateroverlast, minimalisering van verontreiniging van oppervlaktewater en minder kans op overbelasting van de rioolwaterzuivering. Kortom, een situatie waarin iedereen wint!

bekijk de video
Vervanging riool Akkerstraat