skip to Main Content

Woonrijp maken Jonkheer van de Pollstraat

Woonrijp maken Jonkheer van de Pollstraat

De Jonkheer van de Pollstraat is een ontwikkelingslocatie binnen gemeente Haarlemmermeer. In de omgeving van de Jonkheer van de Pollstraat gaat Ymere 104 woningen bouwen, waarvan 64 sociale huurwoningen, zowel appartementen als eengezinswoningen en 40 koopwoningen. In het begin van 2018 heeft AW Vessies Infra dit mooie project aangenomen van gemeente Haarlemmermeer. De opdracht betreft het woonrijp maken van de nieuwbouwwijk. Hiermee is AW Vessies Infra in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het aansluiten van de woningen op het rioleringsstelsel, en kan na deze werkzaamheden de definitieve inrichting worden aangebracht. De definitieve inrichting bestaat voornamelijk uit het profileren van de funderingslaag, om vervolgens de elementenverhardingen (bestrating) aan te brengen en ten slotte van diverse groenvoorzieningen en straatmeubilair te realiseren.

Werkzaamheden

Voor het woonrijp maken van de Jonkheer van de Pollstraat hebben wij een aantal werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

 • Opbreken elementenverhardingen
 • Opbreken kolken
 • Opbreken funderingslagen
 • Diverse grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen
 • Aanbrengen kolken
 • Aanbrengen putranden
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Aanbrengen bebording
 • Aanbrengen groenvoorzieningen
 • Aanbrengen openbare verlichting
 • Bijkomende werkzaamheden

Samenwerken met verschillende disciplines

Toen AW Vessies Infra in april 2018 een start maakte aan het project, waren er nog verschillende disciplines op het project aanwezig. Wij hadden te maken met een bouwkundige aannemer inclusief diverse onderaannemers, metselaars, nutsbedrijven en ten slotte de nieuwe bewoners. Dit vraagt voor ons als aannemer van het woonrijp maken, veel coördinatie en afstemming.

Afronding werkzaamheden

De nieuwbouwwijk is onderverdeeld in zeven blokken, welke per fase achter onze werkzaamheden aan opgeleverd worden. Dit betekent dat wij nog volop bezig zijn met het aanbrengen van de definitieve inrichting, terwijl de nieuwe bewoners intrekken in hun nieuwe woning. Door het jaargetij kan de beplanting momenteel nog niet aangebracht kan worden. Daarom gaat AW Mense Groen in november 2018 deze werkzaamheden uitvoeren. Wij doen er alles aan om de overlast en hinder in de wijk te beperken, dus verlangt dit nauwkeurige afstemming met de bouwkundige aannemer en ontwikkelaar.

Woonrijp maken Jonkheer van de Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat
Woonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De PollstraatWoonrijp Maken Jonkheer Van De Pollstraat