skip to Main Content

Woonrijp maken Zuidhoek in Nieuwkoop

Woonrijp maken Zuidhoek in Nieuwkoop

Aan de rand van het beschermde natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen, is de woonlocatie Zuidhoek ontwikkeld. Verspreid over diverse eilanden worden er ongeveer 90 kavels en woningen gerealiseerd met ieder een eigen ligplaats. AW Rijneveld Infra is in maart begonnen met het woonrijp maken van dit gebied.

Waterdoorlatende fundering en bestrating

AW Rijneveld Infra begint met het opbreken en afvoeren van 1.600 betonplaten. Vervolgens wordt er een cunet ontgraven. Daarnaast brengen we waterdoorlatende funderingslagen en – elementverhardingen aan. Wanneer een groot oppervlak wordt verhard, is er voor regenwater minder mogelijkheid om natuurlijk weg te lopen. Het meeste water loopt dan via het riool weg, waardoor er veel druk komt te staan op het rioolnetwerk en straten blank kunnen gaan staan. Door waterdoorlatende materialen te kiezen, kan het hemelwater alsnog in de ondergrond weglopen.

Minimale overlast voor de omgeving

AW Rijneveld Infra heeft dit project op EMVI-score aangenomen. Dit komt omdat wij hinder aan de omgeving zo veel mogelijk voorkomen. Een voorbeeld van hoe we dat doen is dat wij materialen en grondstoffen per schip gaan vervoeren in plaats van zware vrachtwagens. In totaal gaan wij 12.000 ton grondstoffen en 2.000 ton bestratingsmateriaal per schip aanvoeren.

Wijkconciërge

Voor omwonenden en belangstellenden is er iedere dag een inloopspreekuur in de bouwkeet. Men kan vragen stellen met betrekking tot het project. Daarnaast wordt er ook een wijkconciërge ingezet die zorgt dat het werkgebied netjes wordt achter gelaten en dat alles op orde is.

Zuidhoek
Zuidhoek
Zuidhoek
Zuidhoek
Zuidhoek
ZuidhoekZuidhoekZuidhoek