Project: Woonrijp maken Zuidhoek

Project:

Woonrijp maken Zuidhoek

Aan de rand van het beschermde natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is de woonlocatie Zuidhoek ontwikkeld.

Aan de rand van het beschermde natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen, is de woonlocatie Zuidhoek ontwikkeld. Verspreid over diverse eilanden zijn er ongeveer 90 kavels en woningen gerealiseerd met ieder een eigen ligplaats. 

Waterdoorlatende fundering en bestrating

De werkzaamheden zijn gestart met het opbreken en afvoeren van 1.600 betonplaten. Vervolgens is er een cunet ontgraven. Daarnaast zijn de waterdoorlatende funderingslagen en elementverhardingen aangebracht. Wanneer er een groot oppervlak wordt verhard is er voor het regenwater minder mogelijkheid om weg te kunnen lopen op een natuurlijke manier. Het meeste water loopt dan via het riool weg, hierdoor ontstaat er veel druk op het rioolnetwerk en kunnen de straten blank gaan staan. Door waterdoorlatende materialen te kiezen, kan het hemelwater alsnog in de ondergrond weglopen.

Minimale overlast voor de omgeving

AW Groep heeft dit project op EMVI-score aangenomen. We hebben alles op alles gezet om hinder aan de omgeving te voorkomen. Dit deden we bijvoorbeeld door gebruik te maken van schepen in plaats van zware vrachtwagens voor het aan en afvoeren van grondstoffen en materialen.

Wijkconciërge

Voor omwonenden en belangstellenden was er iedere dag een inloopspreekuur in de bouwkeet. Men kon allerlei vragen stellen met betrekking tot het project. Daarnaast werd er ook een wijkconciërge ingezet die er voor zorgde dat het werkgebied netjes werd achtergelaten en alles op orde was.

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwkoop