Project:

Zeven plaggrond Amsterdamse Waterleidingduinen

Gezien de hoeveelheid vegetatie die in de plaggrond zit, is de wens van Waternet om dit te zeven.

In Januari 2022 is AW Grondstoffen gestart met de zeefwerkzaamheden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De ontgraven plaggrond uit het westerkanaal wordt naar een depot gereden in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Gezien de hoeveelheid vegetatie die in de plaggrond zit, is de wens van Waternet om dit te zeven.

Mobiele trommelzeef

De zeefwerkzaamheden in de Amsterdamse Waterleidingduinen voert AW Grondstoffen op locatie uit met een mobiele trommelzeef. Onzuiverheden zoals takken en wortels worden uit de grond verwijderd door de trommelzeef. De uitgezeefde grond zal later weer toegepast worden in het duingebied als afdeklaag.

Werken in een Natura 2000 gebied

Het werk in een Natura 2000 gebied brengt een aantal aandachtspunten met zich mee:

  • Het infiltratiegebied waarin gewerkt wordt is verboden gebied voor recreanten
  • Tijdens de werkzaamheden dient er voortdurend rekening gehouden te worden met de flora en fauna
  • Het transport verloopt veelal over smalle routes

Om eventuele vervuiling van het gebied tegen te gaan draaien alle machines op biodiesel. Het belangrijkste milieuvoordeel van biodiesel is dat dit biologisch afbreekbaar is.

bekijk de video

Opdrachtgever
Waternet