Agrariërs krijgen wasplaats voor landbouwmachines

Agrariërs in Haarlemmermeer hebben een vloeistofdichte was- en vulplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem voor hun landbouwmachines aan laten leggen. Met als doel: schoon water en een schone bodem. In samenwerking met provincie Zuid-Holland, LTO Noord en Beutech Agro heeft AW Groep bij 3 ondernemers deze wasplaatsen gerealiseerd.

Verbetering van de waterkwaliteit

In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater voor problemen. Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de gestelde normen. Daarom is het van groot belang dat ook de landbouwers zich blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit. Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit, is een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Ter voorkoming van deze vorm van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater, is het initiatief opgestart voor het project ‘Reductie erfemissies in de Haarlemmermeer’.

Kwaliteitseisen

De wasplaatsen dienen aan een aantal eisen te voldoen:

  • De wasplaats moet een afmeting hebben van 6 meter breed en 25 meter lang. Vanwege de wettelijke vloeistofdichtheid van de wasplaats moet deze een dikte hebben van 18 centimeter met dubbele bewapening en worden voorzien van de benodigde certificering;
  • Hemelwater vanaf het erf mag niet afstromen op de wasplaats en vanaf de wasplaats mag het niet afstromen op het erf;
  • Het leidingwerk van de wasplaats tot de oliescheider moet worden uitgevoerd in PE, na de oliescheider kan dit met PVC.

Voor de volgende generatie

Voor de realisatie van deze wasplaatsen ontvingen de ondernemers een subsidie. Zij hebben echt hun nek uitgestoken om deze investering te doen. Ze willen het graag goed doen en bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit. De wasplaatsen zijn een goede manier om daar stappen in te zetten. Hierdoor dragen zij bij aan een betere toekomst voor de volgende generatie.