'Verdiepingsuitgave Blauwdruk Duurzame Woonwijk'

De stichting Circulair West, die zich sterk maakt voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde, constateerde vorig jaar dat bij gebiedsontwikkelingen nog steeds grote kansen gemist worden om tot duurzamere woonwijken te komen. Ze besloten daarom de kennis en kunde van haar ruim 50 vrienden (bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag circulair willen innoveren ten dienste van de ondernemer) samen te brengen in een Blauwdruk Duurzame Woonwijk. Mede om de komende jaren geen verduurzamingskansen meer te missen.

Vandaag publiceert ze de Verdiepingsuitgave daarop, waarin haar koplopers AW Groep, De Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten BNA, Meerlanden, Ouwehand - Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst Bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw BV hun specifieke expertise op de volgende thema’s etaleren:

• Afval en grondstoffen;
• Circulair bouwen & materialisering;
• Energie;
• Gezondheid;
• Groen;
• Mobiliteit;
• Water.

Deze thema’s staan ook centraal in de inspiratiekaarten van de Blauwdruk Duurzame Woonwijk en zijn bedoeld om de gebruikers samen met betrokken ketenpartners kansen op verduurzaming mee te laten nemen in het ontwikkelproces dat voorafgaat aan de woningbouw.

Download de verdiepingsuitgave hier!

De Verdiepingsuitgave is bedoelt voor gebruikers die vragen hebben over (een van) de thema’s, of op zoek zijn naar meer specialistische informatie of concrete ondersteuning zoeken van een partij die hen daarbij kan helpen. In de Verdiepingsuitgave van de Blauwdruk Duurzame Woonwijk tref je overzichtelijk samengevat:

• de expertises;
• voorbeelden van toepassingen, en;
• de contactgegevens van de bedrijven achter de Blauwdruk Duurzame Woonwijk.

In de activiteiten van deze bedrijven, koplopers binnen stichting Circulair West, zijn bovendien de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) verankerd. Door met alle betrokken partijen vorm en inhoud te geven aan gebiedsontwikkeling met behulp van de inspiratiekaarten koersen we samen op duurzamer succes!

De onderliggende Blauwdruk Duurzame Woonwijk is ook voor iedereen vrij toe te passen bij zijn of haar duurzame gebiedsontwikkeling. De thema’s die aan bod komen afval en grondstoffen, circulair bouwen en materialisering, energie, gezondheid, groen, mobiliteit en water. De blauwdruk is met name interessant voor gemeenten, ontwikkelaars, architecten en bouwers.