Roadmap Zero Emissies 2030

AW Groep staat al jaren op trede 5 van de CO2-prestatieladder. De audit van juni 2023 liet zien dat we 380 ton CO2-uitstoot ten opzichte van het voorgaande jaar hebben weten te reduceren. En dat terwijl het bedrijf is gegroeid. Sinds 2011 berekenen wij onze CO2-footprint en zijn we bezig deze te verlagen.

Kijkend naar de toekomst, is de werkgroep Emissieloos opgericht. Deze werkgroep stelt voor AW Groep als doel in 2030 volledig emissieloos te zijn. Duurzaamheidscoördinator Nick legt uit: “De roadmap laat zien hoe de werkgroep naar het doel van 2030 werkt. Het begint allemaal met een nulpunt om impact te kunnen meten en doelstellingen te kunnen vormen. Richting 2030 gaan we steeds verder met afbouwen van emissies en aanschaffen van meer Zero Emissie materieel. Daarnaast is bewustwording en communicatie belangrijk.
We besteden hier komende jaren meer tijd aan en kijken ook naar de manier van werken.

Het is ambitieus maar je hoeft maar naar onze kernwaarden te kijken om te weten dat we daar niet van schrikken.”

Roadmap emissieloos 2030