skip to Main Content

EEN BETERE WERELD MAKEN WE SAMEN!

Directeur Ad Wijnhout van AW Groep ondertekende op 17 december 2018 het convenant waarmee het bedrijf zich conformeert aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wijnhout: ‘Een betere wereld begint bij jezelf. Daar ben ik van overtuigd. Binnen AW Groep zijn we al heel lang bezig met zaken als een duurzame, groene bedrijfsvoering, sociaal rendement en een inclusief personeelsbeleid. Met het ondertekenen van deze 17 SDG’s gaan we nog een spade dieper. We omarmen alle doelen van de VN en integreren ze in onze bedrijfsvoering. Daarmee zijn we de eerste en uniek in onze branche. Eén van de doelen is om daar niet uniek in te blijven. We dagen onze collega’s en partners uit om zelf ook met deze doelen aan de slag te gaan.

De 17 doelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. In 2030 mag onder meer niemand meer in extreme armoede leven, niemand meer honger hebben, is er minder ongelijkheid tussen en binnen landen en moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Wijnhout: ‘Aan een aantal doelen kunnen we heel concreet op lokaal niveau invulling geven. Sterker nog; voor 14 doelen doen we dat al op dagelijkse basis. Zo rijden onze auto’s op groen gas, hebben we veel aandacht voor duurzaamheid en dragen we een groot aantal goede doelen een warm hart toe. Onze uitdaging zit ‘m vooral in uitbouwen, focussen en uitbreiden. Dat gaan we met onze medewerkers doen. Maar daar dagen we ook alle inwoners van de Bollenstreek, onze partners, opdrachtgevers, toeleveranciers, gemeenten en overheden in uit. Want een betere wereld begint niet alleen bij jezelf, je maakt hem vooral samen.’

Wat zijn de 17 doelen voor 2030?

SDG - AW Groep

Niemand mag nog in extreme armoede leven. (<1,90 USD per dag)

SDG - AW Groep

Niemand honger, toegang tot voldoende voedsel. Duurzame voedselproductie.

SDG - AW Groep

Goede gezondheid en promoot welzijn voor iedereen.

SDG - AW Groep

Goed onderwijs voor iedereen en bevorder levenslang leren.

SDG - AW Groep

Mannen en vrouwen in praktijk gelijke rechten op onderwijs, werk, gezondheidszorg, politiek en economische besluitvorming.

SDG - AW Groep

Iedereen moet schoonwater en sanitair hebben.

SDG - AW Groep

Iedereen moet toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

SDG - AW Groep

Fatsoenlijk werk en duurzame inclusieve economische groei. Geen slavernij, kinderarbeid en uitbuiting. Voldoende inkomen.

SDG - AW Groep

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

SDG - AW Groep

Dring ongelijkheid tussen en binnen landen terug. Inkomensgroei van arme mensen en iedereen gelijke kansen.

SDG - AW Groep

Duurzame groei is grootste uitdaging van steden.

SDG- AW Groep

Duurzame consumptie en productie patronen. Meer produceren met minder, circulair, geen vervuiling, groene levensstijl.

SDG - AW Groep

Dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

SDG - AW Groep

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen. Oceaan absorbeert 30% CO2 en maakt 50% zuurstof.

SDG - AW Groep

Bescherm, herstel en bevorderd duurzaam gebruik van ecosystemen. Stop ontbossing en woestijnvorming en verlies aan biodiversiteit.

SDG - AW Groep

Zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid en is er bijna geen duurzame ontwikkeling mogelijk.

SDG - AW Groep

Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij gebiedsontwikkeling draait het om de kwaliteit van de leefomgeving. Die kwaliteit wordt niet alleen door de overheid bepaald. Belanghebbenden en marktpartijen nemen actief deel aan de voorbereiding van plannen en projecten. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van stedelijk gebied. Winkels en bedrijven moeten bereikbaar blijven en ook de belangen van de omwonenden spelen een belangrijke rol. De kwaliteitseisen zijn hoog en de ruimte waar gewerkt wordt, is beperkt. Dat vergt een andere aanpak waarin een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en optimale communicatie centraal staan. Deze speerpunten vindt u terug in onze werkwijze en juist daarom zijn dergelijke projecten bij AW Groep in goede handen.