skip to Main Content

Woonrijp maken nieuwbouwplan Ringoevers Deelplan 1 in Hillegom

Voor Buildingtwenty4 hebben wij op de projectlocatie Ringoevers in Hillegom Deelplan 1 gesaneerd en bouwrijp gemaakt. Inmiddels hebben we ook het woonrijp maken van dit deelplan aangenomen. Half juni starten we met het verwijderen van de voorbelasting (granulaat). Daarna gaan we aan de slag met het aanbrengen van het rioleringsstelsel. Verder omvat het werk:

  • het aanbrengen van een pompgemaal
  • grondwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen
  • het aanbrengen van verhardingen
  • het aanbrengen van groen en hekwerken
  • het aanbrengen van het straatmeubilair

Het project kent een ingewikkelde fasering. Dat komt omdat diverse partijen tegelijkertijd op het terrein bezig zijn. Zo zijn er verschillende bouwers, maar ook nutsbedrijven tegelijk aan het werk. En uiteraard willen de bewoners de sleutel van hun nieuwe woning op de reeds vastgestelde datums overhandigd krijgen. De coördinatie en het op elkaar afstemmen van de verschillende werkzaamheden nemen wij voor onze rekening. Daar hebben we ruime ervaring mee; AW Vessies Infra verricht regelmatig projecten met complexe faseringen. Ook nu weer is het een leuke uitdaging waarmee we graag aan de slag gaan.

Foto’s: Soelaas milieu adviezen b.v.