Project:

Herstel Parel Nieuw Leeuwenhorst

Het gebied is toegankelijker gemaakt, de cultuurhistorische waarden zijn plaatselijk hersteld en er zijn meer recreatiemogelijkheden gerealiseerd zodat alle bezoekers, jong en oud, actief kunnen zijn in de natuur.

Aan de Gooweg is een nieuwe, goed toegankelijke en vooral veiligere entree gerealiseerd, met voldoende parkeergelegenheid. De voormalige parkeerplaatsen waren sterk vervallen en zijn teruggegeven aan de natuur.

Daarnaast is er een avontuurlijk speel- en activiteitenbos gemaakt, waar ook de leerlingen van het Teylingen College een bijdrage aan hebben geleverd. Niet alleen de natuur krijgt hierdoor een enorme impuls, ook de toegankelijkheid en beleving worden zo verbetert.

Hergebruik van materialen

Er was veel aandacht voor duurzaamheid tijdens het project. Het doel was om zoveel mogelijk materialen en grondstoffen te hergebruiken. De boomstammen en houtsnippers die vrij zijn gekomen tijdens het kappen van de bomen, zijn gebruikt voor de realisatie van de speeltoestellen.

Aandacht voor de omgeving

Het landgoed wordt bezocht om te genieten van de natuur en de rust, ook tijdens de uitvoering van het project. De werkzaamheden zijn in verschillende fases uitgevoerd om overlast voor de omwonenden en bezoekers zo veel mogelijk te beperken. Zodat het landgoed gedurende het project bezocht kon blijven worden.

Daarnaast is het belangrijk om contact te houden met de omgeving en altijd bereikbaar te zijn voor vragen. Iedere woensdag was er een spreekuur bij het informatiepunt in de keet. Iedereen was welkom om langs te komen. Daarbij werd er een omgevingsmanager ingezet. Tenslotte is er een projectwebsite ontwikkeld en werd er gecommuniceerd via social media kanalen.

In gesprek met boswachter Maarten Laming

Boswachter Maarten Laming werkt al 23 jaar op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Hij vertelt waarom dit project zo belangrijk is voor het behoud van het landgoed:

“Ik vind het project boven verwachting mooi geworden. Er zijn een aantal bomen opgeofferd, maar dat was nodig om het landgoed op langere termijn te beschermen. Als we niets deden, zouden er op den duur steeds minder mensen komen en is er niemand meer die er in de toekomst naar omkijkt. Onbekend maakt onbemind.

We moeten begrip creëren en ervoor zorgen dat kinderen meer ravotten en minder op hun telefoon zitten. Dat doen we bijvoorbeeld door de realisatie van het speelbos.

Nu het landgoed mooier en avontuurlijker is gemaakt, zullen de kinderen van nu zich later sterk maken voor het behoud van het landgoed. Zij denken dan terug aan de mooie herinneringen die ze hebben gemaakt in het (recreatie)bos.”

In de media: Rijnstreek Business

Opdrachtgever
Het Zuid-Hollands Landschap en Gemeente Noordwijk